admin Ingen kommentarer

Ferien er slut og mange bliver skilt

Sommerferien er slut, og den blev ikke som forventet. Du mærkede ikke nærværet med og kærligheden til din partner. Du var ked af det, og måske vred over situationen. Når I ikke engang kunne hygge jer i ferien, så er du bange for, at I ikke kan finde tilbage til hinanden. Har du det sådan, så er du slet ikke alene, for lige nu er vi på vej ind i en af årets 2 højsæsoner for skilsmisse. En sommerferie gør det bare ikke alene, og måske behøver du ikke at give op.

Forventningsafstemte I inden ferien?

Ved du helt præcist, hvad det er du mangler – og har du ændret noget i din egen adfærd, for at få et bedre parforhold?

Hvis du skal være helt ærlig, hvor lang tid inden sommerferien gik det heller ikke godt?

Hvis det ikke gik godt i mange måneder inden sommerferien, hvis I ikke fik forventningsafstemt, og hvis du ikke har ændret din egen adfærd, så skal der altså mere til, end nogle ugers ferie sammen. Det betyder ikke, at du nu er nødt til at give op. Inden en beslutning om skilsmisse træffes, skal du have gjort ALT hvad du kan for at redde ægteskabet.

Har du sagt til din partner, at du savner ham/hende?
Har I haft en positiv dialog om, hvad I gerne vil opnå med jeres ægteskab?
Har du fortalt, hvad du gerne vil gøre mere af?
Har I haft en plan, som I har overholdt?

Er du ved at opgive?
Har I svært ved at tale positivt og konstruktivt om jeres problemstillinger?
Har du svært ved at finde ind til, hvad hovedproblematikken er?

Søg hjælp hurtigst muligt. Jo længere tid der går, inden I gør noget, jo sværere er det at finde tilbage til hinanden og undgå skilsmissen.

admin Ingen kommentarer

Nye skilsmisseregler

Folketinget har indgået aftale om nye skilsmisseregler, som forventes at træde i kraft pr. 1. april 2019.

 

De nye skilsmisseregler er indgået for at skabe en mindre konfliktskabende og en forenklet sagsbehandling end de nuværende regler.

 

Nogle af hovedelementer i de nye skilsmisseregler er:

  1. Det bliver fremadrettet ikke længere muligt at vælge straksskilsmisse. Det bliver et lovkrav at være separeret i 3 måneder, inden skilsmisse. I separationsperioden tilbydes rådgivning både til de to parter og til deres eventuelle børn.
  2. Barnets bopælsadresse kan deles mellem forældrene, til forskel for i dag, hvor barnet skal have adresse hos den ene forælder.
  3. Det bliver en mulighed at dele børnechecken.
  4. Sagsbehandlingen forenkles. Statsforvaltningen afskaffes og erstattes af Familieretshuset.Sager i Familieretshuset vil blive inddelt i enkle, mindre enkle og komplekse sager.Under byretten etableres en særskilt familieret. De komplekse sager overdrages fra Familieretshuset til Familieretten. De enkle eller mindre enkle sager forsøges afgjort i Familieretshuset. Først hvis dette ikke er en mulighed overdrages sagen til Familieretten.Indgiver man en klage over afgørelse truffet i Familieretshuset, er det Familieretten, der afgør sagen.Indtil 1. april 2019 er det som det hidtil har været. Statsforvaltningen kan kun træffe afgørelse i forbindelse med uenighed om samvær, og ikke om om forældremyndighed og bopæl. Kan forældrene ikke blive enige, sendes sagen til byretten. En afgørelse i byretten kan ankes til landsretten. Sager om samvær kan ikke bringes til domstolene.
  5. Der oprettes en børneenhed, hvor børn kan få hjælp af fagpersoner i forbindelse med skilsmissesager.
  6. Forældre skal gennemføre et obligatorisk digitalt kursus med henblik på børnenes tarv og god kommunikation parterne imellem. Man vil ikke kunne blive skilt før kurset er gennemført.