Ingen kommentarer

Fordele og ulemper forskellige samværsordninger

Mange børn i samværsordninger har en 10/4 eller 12/2 ordning, så de bor mest hos den ene forælder, og besøger den anden fra torsdag eller fredag og til søndag eller mandag. Fordelen for børnene kan være, at de har en fast base. Ulempen kan være, at de skal undvære samværsforælderen i mange dage, og at de skal bo i en taske hver anden uge i nogle dage.

Nogle børn har en tættere tilknytning til den ene forælder end til den anden, uden at det betyder, at de elsker den ene mere end den anden. I sådanne tilfælde kan det være en god idé med en af førnævnte deleordninger, uden hensyntagen til øvrige fordele og ulemper.

 

7/7 deleordningen er gennem de senere år blevet mere og mere benyttet. Mange er af den opfattelse en sådan ordning besluttes, for at tilgodese forældrene, når ingen af dem kan undvære børnene. Hvis man dog ikke skal se den fra forældrenes side, men fra børnenes kan fordelen være, at børnene har lige meget kontakt med begge forældre. Hvis tilknytningen inden skilsmissen har været tættere med den ene end den anden, kan savnet dog gøre, at løsningen ikke er god.

 

Nogle mener også, at en 7/7-ordning gør, at børnene konstant bor i en taske, min erfaring er dog, at børn med 7/7-ordning lige netop ikke bor i en taske, til forskel fra børn med 10/4 eller 12/2. Mange har i en 7/7-ordning tøj m.v. begge steder, så de kun skal have skolebøger og andre småting med sig, hver gang.

Endnu en ulempe ved 7/7 ordningen kan være, at barnet ikke har en fast base, men mange børn oplever dog, at de blot har 2 baser i stedet for 1.

 

Ovenstående er måske et godt billede af, at der kan findes fordele og ulemper ved alle løsninger. Den bedste løsning afhænger derfor af det enkelte barn, hvordan tilknytningen er og har været til forældrene, og sidst men absolut ikke mindst, hvordan samarbejdet mellem forældrene fungerer.

 

Der er historisk set lavet mange undersøgelser om skilsmissebørn, men en af de større udenlandske undersøgelser viser, at børn ikke tager skade, hverken fagligt eller socialt, så længe forældrene kan samarbejde om børnene.

 

Fungerer samarbejdet ikke, er det bedst for børnene med en fast base, for at sikre mest ro og rytme omkring børnene.

Når samværsordningen besluttes, er det ligeledes en fordel at indgå aftaler om ferieperioder, så man undgår at skulle finde løsninger på ferieperioderne løbende. At aftale det i forbindelse med samværsordningen minimerer risikoen for løbende misforståelser og konflikter.

Læs mere om forskellige dele- og samværsordninger