Som medlem får du adgang til alle nødvendige skilsmissepapirer og -skabeloner.

  • Bodelingsoverenskomst
  • Boopgørelse
  • Aftale om deling af indbo
  • Samværsaftale
  • Ferieaftale
  • Ægtefællebidragsaftale

I bestemmer selv, hvorvidt I vil indgå alle skilsmisseaftaler uden hjælp. Dokumenter I selv underskriver, er ligeså bindende som aftaler indgået hos en advokat. Bemærk, at I har muligheden for at få hjælp til at indgå alle skilsmisseaftaler, hvis det kan være til gavn, at der sidder en tredjepart med ved “forhandlingsbordet”.

Læs mere om rådgivning til indgåelse af skilsmisseaftaler.

I kan også lave skilsmissepapirerne selv, og få vores advokat til at kigge dem igennem, for eventuelle ting I har overset.

Se mere om advokatbistand her