Ud over ansøgning om skilsmisse, som skal udfyldes på Statsforvaltningen.dk, skal der i forbindelse med en skilsmisse udfyldes en lang række skilsmissepapirer.

 

Skilsmissepapirer, hvor begge parter bekræfter enighed om bodeling, samværsordning, økonomi omkring børnene osv.

 

Som medlem får du adgang til alle de nødvendige skilsmissepapirer. Skabeloner, som I kan udfylde og underskrive inden I bekræfter overfor Statsforvaltningen, at I er enige om vilkårene omkring skilsmissen.

 

Download:

  • Bodelingsoverenskomst, med tilhørende bilag.
  • Aftale om deling af indbo
  • Samværsaftale – 2 forskellige versioner
  • Ferieaftale
  • Ægtefællebidragsaftale

I bestemmer selv, hvorvidt I vil indgå alle skilsmisseaftaler uden hjælp. Dokumenter I selv underskriver er, såfremt de ikke er behæftede med direkte fejl, ligeså bindende som aftaler indgået hos en advokat. Bemærk, at I har muligheden for at få hjælp til at indgå alle skilsmisseaftaler, hvis det kan være til gavn, at der sidder en tredjepart med ved “forhandlingsbordet”.

 

Læs mere om rådgivning til indgåelse af skilsmisseaftaler.

 

I kan også udfylde de nødvendige skilsmissepapirer, og få vores advokat til at kigge dem igennem, for eventuelle ting I har overset.

 

Se mere om advokatbistand her