Begreberne selvværd og selvtillid er ikke det samme, selvom der ofte tales om begreberne under et. Men hvad er forskellen.

 

Selvværd:
Selvværd er den inderste følelse af, at du er tilpas med dig selv, god som du er. Det er den grundlæggende viden om, hvem du er som person.

 

Selvværd er følelsen af at hvile i dig selv og være tilfreds med den du er. Være værdifuld blot fordi du er skabt, som den du er osv.

 

Selvværd betyder, at du tør være dig selv, udtrykke dig som den du er og have en følelse af, at det er godt du er til.

 

Selvtillid:
Selvtillid kan beskrives som en ydre følelse af, at du er god til noget, ser godt ud, at du præsterer noget værdifuldt osv.

 

Selvtillid er noget du kan få på baggrund af det du kan, de kvaliteter du har tillært dig og de evner du har fået.

 

Selvtillid og selvværd kan ikke gå ud på et, eller erstatte hinanden og det er gavnligt, at kende forskellen på dit selvværd og din selvtillid.

 

Kun for medlemmer

Du har ikke adgang til resten af indholdet. Det kan enten være fordi du ikke er oprettet som bruger eller ikke har købt adgang til indholdet. Nedenfor i "Bliv medlem"-boksene har du mulighed for at købe adgang til indholdet.