Det er svært at være skilsmissebørn, men det behøver ikke ødelægge livet.

 

Det kan være svært, hvis man som skilsmissebarn bor i en taske. Det kan være svært at være skilsmissebarn og blive involveret i mor og fars problemer. At være skilsmissebarn kan indeholde meget savn. Alligevel skal man også passe på, at den dårlige samvittighed overfor børnene, ikke kommer til at have for står indflydelse på adfærden overfor børnene.

 

Som skilsmissebørn kan man dog også have det godt og have glade og samarbejdsvillige forældre. Som skilsmissebørn kan man også opleve, at mor og far er gode til at sætte børnenes tarv i første række. Det er bare ikke særlig “spændende” for medierne at skrive om, og derfor bliver skilsmissebørn ofte kategoriseret som en gruppe børn, der har det svært.

 

Undersøgelser om skilsmissebørn

Som eksperter indenfor skilsmisse, kan vi ofte rive os i håret over, at der aldrig bliver lavet tilsvarende undersøgelser af børn, der lever med både mor og far. Gad nok vide, om sådanne undersøgelser udelukkende ville vise harmoniske, glade og trygge børn, eller om de også ville vise en procentdel af børnene, der har noget at slås med. Det er bare ikke spændende at lave sådanne undersøgelser, for de lever jo i det vores samfund til stadighed kalder “kernefamilien”, til trods for at der faktisk findes 37 familieformer i Danmark.

 

Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at børn helst vil bo sammen med både mor og far, hvis eller mor og far ikke har store problemer. Det ændrer heller ikke ved, at det kan være meget svært at være skilsmissebarn, eller at skilsmissebørn jævnligt bliver inddraget i problematikker, der er svære for dem.

 

At involvere børnene i beslutning om skilsmissen, er en af de absolut mest tunge og følelsesmæssige opgaver i processen omkring en skilsmisse.

 

Man ønsker ikke for noget i verden, at ens børn bliver skilsmissebørn, men samtidig er det også svært at blive sammen for børnenes skyld. Ja faktisk vil vi gå så langt, at fraråde at blive sammen for børnenes skyld.

De fleste børn tager ikke skade af en skilsmisse

Vi er som skrevet bevidste om, at man mange steder kan læse artikler om, hvor svært skilsmissebørn har det, hvor store konsekvenser det kan have at være skilsmissebørn. Vi vil dog gerne slå fast, at det kun er en meget lille del af skilsmissebørn, der “tager skade” af en skilsmisse. Faktisk er der lavet en stor undersøgelse der viser, at skilsmissebørn ikke får hverken faglige eller sociale vanskeligheder af en skilsmisse, når blot forældrene kan finde ud af at samarbejde om skilsmissebørnene efter skilsmissen.

 

Samtidig er det også vigtigt at understrege, at det er svært at give børnene nogle sunde parforholdsværdier med fra opvæksten, hvis man er blevet sammen for børnenes skyld, men ikke har haft det godt.

 

Hvis man kan få ægteskabet til at fungere, så er det altid bedst for børnene at bo med begge forældre, men ellers må man få det bedste ud af, at bo hver for sig og samarbejde om skilsmissebørnene.

 

I dette afsnit kan du blandt andet få hjælp til, hvordan I bedst muligt involverer børn og læse om børns reaktionsmønstre i forbindelse med en skilsmisse.

 

Fædre er langt bedre stillet i dag, end de var for bare få år tilbage. Som hovedregel har faderen samme vilkår omkring en skilsmisse som moderen. Det kan du læse meget mere om under afsnittene bopælsadresse, samkvem & forældremyndighed og Forældreansvarsloven.

 

Du kan læse mere om børn og skilsmisse i e-bogen Sådan får du børnene bedst gennem skilsmissen – og undgår den gnavende utilstrækkelighed.