Når I skal skilles er det nødvendigt at udfærdige en bodeling – det man kalder en bodelingsoverenskomst, hvor I skriver under på, hvordan aktiver og passiver skal fordeles, ligesom I skriver under på at bodelingen er endelig afsluttet.

 

Inden den endelige bodelingsoverenskomst underskrives, skal I – hvis I vælger at bruge version 1 – også udfylde boopgørelsen og en indbodeling. Vælger I at benytte version 2 som bodelingsoverenskomst, så skal I udover dette dokument, blot bruge skabelonen til indbodelingen
Bemærk at det ikke er nødvendigt at få bistand hos en advokat for at indgå aftale om en bodelingsoverenskomst. I kan dog få jeres aftale tjekket hos vores advokat, eller det kan være nødvendig med advokatbistand, hvis I ikke selv kan blive enige.

 

I har også mulighed for at få en tredjepart med ved “forhandlingsbordet”, hvis det gør det nemmere for jer, at indgå aftaler uden konflikt.

 

Læs mere om advokatbistand her

 

Læs mere om hjælp til indgåelse af aftaler uden advokat


Du skal være medlem for at kunne downloade materialet.


Artiklen er kun for medlemmer

Denne artikel er kun for medlemmer. Med et medlemskab hos Skilsmisseraad får du ikke bare adgang til resten af denne artikel, men til mere end 500 siders tekst, skilsmisseskabeloner, skilsmisseopgaver, podcast m.v.

Allerede medlem? Klik her