admin Ingen kommentarer

Nye skilsmisseregler

Folketinget har indgået aftale om nye skilsmisseregler, som forventes at træde i kraft pr. 1. april 2019.

 

De nye skilsmisseregler er indgået for at skabe en mindre konfliktskabende og en forenklet sagsbehandling end de nuværende regler.

 

Nogle af hovedelementer i de nye skilsmisseregler er:

 1. Det bliver fremadrettet ikke længere muligt at vælge straksskilsmisse. Det bliver et lovkrav at være separeret i 3 måneder, inden skilsmisse. I separationsperioden tilbydes rådgivning både til de to parter og til deres eventuelle børn.
 2. Barnets bopælsadresse kan deles mellem forældrene, til forskel for i dag, hvor barnet skal have adresse hos den ene forælder.
 3. Det bliver en mulighed at dele børnechecken.
 4. Sagsbehandlingen forenkles. Statsforvaltningen afskaffes og erstattes af Familieretshuset.Sager i Familieretshuset vil blive inddelt i enkle, mindre enkle og komplekse sager.Under byretten etableres en særskilt familieret. De komplekse sager overdrages fra Familieretshuset til Familieretten. De enkle eller mindre enkle sager forsøges afgjort i Familieretshuset. Først hvis dette ikke er en mulighed overdrages sagen til Familieretten.Indgiver man en klage over afgørelse truffet i Familieretshuset, er det Familieretten, der afgør sagen.Indtil 1. april 2019 er det som det hidtil har været. Statsforvaltningen kan kun træffe afgørelse i forbindelse med uenighed om samvær, og ikke om om forældremyndighed og bopæl. Kan forældrene ikke blive enige, sendes sagen til byretten. En afgørelse i byretten kan ankes til landsretten. Sager om samvær kan ikke bringes til domstolene.
 5. Der oprettes en børneenhed, hvor børn kan få hjælp af fagpersoner i forbindelse med skilsmissesager.
 6. Forældre skal gennemføre et obligatorisk digitalt kursus med henblik på børnenes tarv og god kommunikation parterne imellem. Man vil ikke kunne blive skilt før kurset er gennemført.
Ingen kommentarer

Hvornår er nok nok?

Sammen med Jan Kaa Kristensen fra Center for Familieudviklingen var Mette Hinnerskov i P1 programmet Kejser for at tale om tiden før, under og efter skilsmisse. Hvornår er nok nok, hvilke indikationer peger i retningen af at par ender med at gå fra hinanden, hvordan kommer man videre hver for sig – eller bedst af alt, hvad gør man for at blive sammen.

 

Grundlæggende var der enighed om, at der er virkelig meget skam og sorg forbundet med skilsmisse. Der var også enighed om, at det er så afgørende vigtigt at kigge på sin egen adfærd, i stedet for ens partners. På den måde minimeres risikoen for skilsmisse betragteligt.

 

Nogle af de primære grunde til at par går fra hinanden kan man læse mere om her:

 

https://www.alt.dk/…/her-er-de-5-storste-grunde-til-at-50-p…

 

Du kan høre programmet her:

 

https://www.dr.dk/radio/p1/kejser/kejser

Ingen kommentarer

Hvordan bliver jeg skilt?

Hvordan bliver jeg skilt?

Hvad gør jeg overhovedet? Hvordan bliver jeg skilt? Det spørgsmål får vi ofte, når vi har klienter på kontoret. Som sådan er det at blive skilt nemt nok, hvis man kigger på det juridiske i det, uden at forholde sig til bodeling, samværsaftaler m.v. Det man skal gøre er, at logge ind på statsforvaltningen.dk og anmode om skilsmisse, og godkende med Nem-Id. Når den ene part har anmodet om skilsmisse, vil den anden part modtage anmodningen, og denne skal så også godkende med Nem-Id.

Man skal være opmærksom på, at man skal afkrydse, om man er enige i bodeling, samværsaftale m.v. – og det er i den forbindelse at problemerne kan opstå, og her både følelser og økonomi kommer i spil.

Har I brug for hjælp til at indgå alle de nødvendige aftaler, men har ikke lyst til at have hver jeres advokat, med den risiko for konflikt der kan opstå i den forbindelse. Skilsmisserådgiver Mette Hinnerskov kan hjælpe jer med at indgå aftalerne. Via 3 personlige møder, og mellemliggende e-mailkorrespondance, gennemgår og aftaler I alle aspekter omkring både børn og økonomi, således at I efter forløbet har de underskrevne aftaler på plads. Læs mere om rådgivningsforløbet her.

Skilsmisse eller separation

Hvis man ikke er enige i skilsmissen, kan man ikke gå direkte til en “straks-skilsmisse”, men er nødt til at starte med en separation. Separation kan også være en mulighed i en situation, hvor begge parter er enige om, at man har brug for en pause til at tænke sig om, men hvor man alligevel er lidt i tvivl om, hvorvidt man kan finde sammen igen.

 

Trin for trin guide kan hjælpe dig.

Er skilsmissen løsningen – også selvom den ene part, måske ikke synes om beslutningen, så kan du følge en trin for trin guide til, hvordan du bliver skilt lige her: skilsmissen – trin for trin

 

 

Ingen kommentarer

7 grundelementer for en god skilsmisse

Der er bare nogle grundelementer, der skal være på plads, for at du kan opnå en god skilsmisse – og dem får du her:

   

 • Drop de ”små sko”. Se alt i overordnede linjer og beslut dig for, at det vigtigste for dig, er at I hurtigst muligt er videre.
 •  

 • Beslut dig for, at skilsmissen ikke må ødelægge resten af dit liv. Fokuser på de gode ting og gør selv en aktiv indsats, for at få det gode frem hver dag.
 •  

 • Husk at rimelighed fører den bedste skilsmisse med sig. Måske kan du lige i starten godt acceptere urimelige aftaler, men det skaber den første grobund for fremtidig risiko for konflikt. Brug sætninger som:

   

  • Er min reaktion rimelig?
  • Er mine krav rimelige for begge parter?
  • Hvad kan jeg med rimelighed forlange?

   

 • Bearbejd sorgen. Selvfølgelig er det en kæmpe sorg, og en sådan skal håndteres og bearbejdes. Vær ked af det, men beslut dig for, at du kun må være ked af det i perioder, som bliver kortere og kortere som ugerne og månederne går.
 •  

 • Accepter at skilsmissen har konsekvenser. Drøm ikke tilbage til det du kender, men skab nye traditioner, vaner og mål – det er nødvendigt for en god skilsmisse.
 •  

 • Anerkend at de første 2 år efter en skilsmisse er svære, men tro også på, at når du har holdt fødselsdage, sommerferie, jul og nytår et par gange, så får du en tro på, at alt nok skal gå.

 

Som medlem af skilsmisseraad.dk kan du få meget mere viden om, hvordan du undgår konflikter og årelang sorg, men i stedet fokuserer på, at komme bedst muligt videre i livet, på trods af skilsmissen. Du kan også downloade opgaver, der kan hjælpe dig gennem skilsmissen, hjælpe dig til at finde dig selv igen, og hjælpe dig til at holde fokus på din fremtid.  Se mere om medlemskab her.

 

Ingen kommentarer

Nej det er ikke nemt

Man hører ofte en holdning om, at det er blevet for nemt at blive skilt. En holdning der ikke mindst var tydelig, da den nye lov om muligheden for straks-skilsmisse trådte i kraft sidste år. Det er en ret interessant holdning, som oftest høres hos mennesker, der aldrig selv har stået i en skilsmisse-situation. Faktum er, at det i bund og grund er langt nemmere at blive i et ikke-velfungerende ægteskab, end at tage beslutningen om at bryde op!

Jeg har haft tusinder af skilsmisseramte gennem min praksis, og lige nu er vi midt i en af de mest travle perioder på året, og jeg garanterer at jeg ikke har mødt en eneste, der synes det var en nem proces!

 

En skilsmisse er ofte undervejs i årevis. Man kæmper for at finde tilbage til noget, der var engang. Tankerne kører rundt i døgndrift, for hvad er det rigtige? Ingen ved hvad fremtiden bringer, og det kombineret med dårlig samvittighed, tvivl og sorg over ikke at kunne få det til at fungere, gør beslutningen så vanvittig svær.

 

Også efter at beslutningen er taget, kan det være svært at stoppe tankemylderet – for var det nu det rigtige? Hvorfor kunne vi ikke mere? Hvis vi nu bare! Bliver det nogensinde godt igen?

Uanset om man er den der har taget beslutningen eller den, der er blevet forladt, så er det så afgørende vigtigt for fremtiden, at man – måske med professionel hjælp – kommer frem til at kunne sige “Jeg gjorde hvad jeg kunne, med de muligheder jeg havde”! Selvbebrejdelse kan ikke bruges til noget når beslutningen er taget. Fokus skal i stedet være på, så vidt muligt at undgå skænderier, så fremtiden så vidt muligt kan bruges til noget, der gavner livet – man skulle jo gerne få det bedre, end inden skilsmissen, og hvordan skal man få det, hvis man hele tiden er i konflikt både med sig selv og eks’en.

 

Det gælder om, at man tager ansvar for sit eget liv, og lader være med at koncentrere sig om eks’ens liv. En skilsmisse kan ikke være ansvarlig for, at resten af livet er ødelagt. Den kan give nogle nye præmisser for fremtiden, men det er ens eget ansvar at få det bedste ud af det.

Jeg siger ikke, at det altid er nemt. Det er det ikke, men jeg garanterer, at jo mere neutral man kan være over for ens eks, og jo færre følelser man har i klemme, jo nemmere bliver det.

 

– og det kan ikke siges for tit, uanset andres adfærd, så kan man selv gøre rigtig meget for en god fremtid. Måske skal der professionel hjælp til, men så tag ansvar og find en terapeut, en coach eller en psykolog, der kan hjælpe. Du kan også ved egen hjælp søge viden og opgaver, der kan hjælpe dig videre.