Skilsmisseeksperter, der er tilknyttet skilsmisseraad.dk er sammensat, så vi kan hjælpe mennesker gennem skilsmisse, uanset hvilke problemstillinger der opstår.

 

Skilsmisseeksperterne kan bistå i forbindelse med indgåelse af skilsmisseaftaler, eller i forbindelse med beslutningen om skilsmisse, eller håndteringen af følelserne undervejs i skilsmisseprocessen.

 

Panelet består af 3 personer, som alle har store faglige kompetencer og specialeområder, og ikke mindst stor livserfaring, som gør dem kompetente til at hjælpe par eller enkeltpersoner gennem en skilsmisse.

 

Alle tre eksperter har erfaring fra tusindvis af klienter, hvilket er med til at blåstemple dem som skilsmisseeksperter.

Ekspertpanelet består af: