skilsmisseraad.dk har, i samarbejde med Get Real, undersøgt om det er rigtigt at børn bliver stressede af 7/7 deleordning, som en rapport tidligere på året konkludere, ud fra samtaler med 8 familier.

 

Vi kan konkludere følgende:
Deleordning 7/7 benyttes i hver tredje skilsmisse.

 

25 % af børnene i de adspurgte familier føler sig stressede enten ofte eller engang i mellem. Godt halvdelen af disse har 7/7 deleordning, men også samarbejdet mellem de voksne har en indflydelse.

 

90 % af børnene i de adspurgte familier trives generelt godt. Kun 10 % af de adspurgte børn føler sig ofte stressede og i 50% af de tilfælde fungerer samarbejdet ikke mellem forældrene.

 

Men, hvordan ser stresssituationen ud hos børn, der ikke lever i en deleordning?
Vi ved at der findes markant flere stressede børn i Danmark, end der gjorde tidligere. Vi ved, at stress ofte hænger sammen med for travl en hverdag, for høje krav, for lidt nærvær og manglende søvn.

 

I marts 2005 blev det offentliggjort, at man på Ålborg Sygehus børneafdeling, gennem de seneste 3 år havde oplevet en stigning på 30 % i antallet af børn, der blev indlagt med stressrelaterede problematikker. I samme periode bekendtgjorde svenskerne, der er i gang med en nordisk undersøgelse om stress hos børn, at hvert 5. danske barn har fysiske tegn på stress – 20 % af danske børn!

 

Konklusion:
Ovenstående skaber basis for at konkludere, at deleordningen 7/7 ikke i sig selv giver stressede børn, men at stress sandsynligvis rammer børn uanset deleordninger eller ej, når noget omkring dem ikke fungerer.