Vold i parforholdet kan være af såvel fysisk, psykisk som seksuel karakter. Vold er skade påført et andet menneske. Vold er svær at definere, fordi den kan udmønte sig på mange forskellige måder. Fysisk som eksempelvis spark, slag og kvælningsforsøg. Psykisk i form af verbale overfald som krænker eller skræmmer et andet menneske. Seksuelt ved voldtægt eller anden seksuel omgang som parterne ikke er enige om.

 

Det er ofte kvinder, der er udsat for vold i parforholdet, men mænd kan også nemt være ofre. Vold udmønter sig ofte over tid, starter måske med psykisk verbal vold og udvikler sig til, også at være fysisk vold.

 

Lever du i et voldeligt parforhold, så har I ikke et ligeværdigt forhold.

 

Artiklen er kun for medlemmer

Denne artikel er kun for medlemmer. Med et medlemskab hos Skilsmisseraad får du ikke bare adgang til resten af denne artikel, men til mere end 500 siders tekst, skilsmisseskabeloner, skilsmisseopgaver, podcast m.v.

Allerede medlem? Klik her