Hej
Min mand og jeg skal skilles efter 22 års ægteskab. Min mand købte vores hus inden vi blev gift. Vi har boet i huset under hele ægteskabet.

 

Min mand mener, at huset er hans, da han købt det inden vi blev gift, og da jeg ikke har betalt hertil. Min mand har arbejdet under hele ægteskabet, og tjent mange penge, mens at jeg i perioder dels har været arbejdsløs og dels har arbejdet på nedsat tid af hensyn til børnene.

 

Huset har en salgspris på kr. 3,0 millioner, og gælden er kun på 800.000,00, da vi har prioriteret, at have et gældfrit hus, når vi begge kom på pension.

 

Kan det være rigtigt, at jeg efter så mange års ægteskab slet ikke kan få en andel af husets værdi.

 

Venlig hilsen
Mette

 

Svar:

 

Kære Mette

 

Jeg går ud fra, at I i jeres ægteskab har almindelig formuefællesskab. Det er udgangspunktet, når man indgår ægteskab, med mindre man opretter ægtepagt, hvor i I bestemmer, at det I ejer skal tilhører Jer hver især som skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje.

 

At I har almindeligt formuefællesskab betyder, at samtlige Jeres aktiver og passiver skal deles mellem Jer i forbindelse med en separation/skilsmisse. Dette uanset, hvornår aktivet er erhvervet og gælden stiftet.

 

Der udfærdiges en opgørelse for hver af Jer med angivelse af Jeres respektive aktiver og passiver. Hvis Jeres nettobodel dvs. aktiver minus passiver er positive skal I afleverer halvdelen af værdien til den anden ægtefælle. Hvis Jeres respektive nettobodel er negativ eller kr. 0,00, skal I ikke dele gælden med den anden ægtefælle. Du kommer således ikke til at hæfte for din mands gæld, medmindre du har underskrevet på lånedokumentet som med-debitor eller kautionist.

 

Hvis ejendommen er Jeres væsentligste aktiv, og I i øvrigt ikke har nogen gæld, så er din mands nettobodel kr. 3,0 millioner minus kr. 800.000, eller kr. 2,2 millioner. Dit krav mod din mand i forbindelse med skilsmissen er således 1,1 millioner kr.

 

Venlig hilsen
Hanne Fabricius-Haunstrup