Hej Hanne
I forbindelse med vores samlivsophævelse kan vi ikke blive enige om, hvor vores 2 børn på 8 år og 11 år skal bo. Hvem kan hjælpe os, hvis vi ikke kan blive enige.

 

Kan børnenes moder forlange, at jeg skal afgive forældremyndigheden over vores 2 børn til hende.

 

Jeg er rigtig glade for vores to piger, og har altid været en stor del af deres liv, og vil også være dette fremover.

 

Venlig hilsen
Mikael

 

Svar:

 

Kære Mikael
Hvis I ikke selv kan blive enige om, hvor børnene skal have bopæl fremover skal I kontakte Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil herefter indkalde Jer til et vejledningsmøde. På vejledningsmødet vil de hjælpe Jer med at opnå en løsning, som I begge kan, og vil efterleve. Løsningen vil som alt overvejende hovedregel tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres piger.

 

Muligvis vil Statsforvaltningen forinden de træffer en afgørelse indkalde Jeres piger til en samtale for at høre, hvad de gerne vil. Statsforvaltningen har endvidere mulighed for at indhente en børnesagkyndig undersøgelse. Den børnesagkyndige undersøgelse foretages af en psykolog.

 

Hvis I under ingen omstændigheder kan blive enige, afslutter Statsforvaltningen sagen. I må herefter inden 4 uger anmode om, at sagen indbringes for domstolene.

 

Efter 1. oktober 2007 hvor den nye forældreansvarslov trådte i kraft, er udgangspunktet, at forældrene bevarer den fælles forældremyndighed. Kun hvis der foreligger tungtvejende grunde, så som massiv samværschikane eller fx hvis der har været vold eller seksuelle krænkelser i familien, kan den fælles forældremyndighed ophæves. I dag skal der temmelig meget til før dette sker.

 

Venlig hilsen
Hanne Fabricius-Haunstrup