Separation bruges i dag, hvis det kun er den ene part, der ønsker skilsmisse, eller hvis begge parter er i tvivl om, hvorvidt skilsmissen er den rigtige løsning, og ønsker en 6 måneders prøveperiode, hvor man kan skabe muligheden for at finde tilbage til hinanden.

 

Hvis det kun er den ene part, der ønsker skilsmissen, men den anden part eksempelvis har været utro, der er vold i ægteskabet eller man har boet hver for sig i mere end 2 år.

 

Hvis begge parter er enige kan man ansøge om skilsmisse, uden forudgående separation.

 

Alle ansøgninger skal indsendes til Statsforvaltningen og blanketter til såvel separation som skilsmisse kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside. Det koster 420 kr. at blive enten separeret eller skilt. Søger man først om separation og efterfølgende skilsmisse koster det 420 kr. pr. ansøgning.

 

Ved separation og skilsmisse bortfalder de fleste af ægteskabets retsvirkninger. Det vil sige, at de forpligtelser I havde i forhold til hinanden, i ægteskabet, bortfalder.

 

Du kan indsende ansøgningen om separation til Statsforvaltningen og kan i ansøgningen fravælge et møde i Statsforvaltningen, såfremt du og din ægtefælle er enige. Er I ikke enige om vilkårene, eller fravælger man ikke mødet, indkalder Statsforvaltningen til et møde om sagen. Dette møde kaldes vilkårsforhandling. Formålet med mødet er at hjælpe jer til at blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen. Dette koster yderligere et gebyr på 950 kr.

www.statsforvaltningen.dk

 

Det kan være svært at udfylde separationsanmodningen på Statsforvaltningens hjemmeside. Som medlem på skilsmisseraad.dk kan du downloade en 21 sider lang manual med skærmbilleder og forklaringer til hvert punkt du skal udfylde.

Gå til download af manualen her