Så snart I har afklaret, om en af jer har ønske om og økonomisk mulighed for, at overtage jeres fælles faste ejendom i forbindelse med jeres skilsmisse (lejlighed, hus, sommerhus, feriebolig etc.) bør I kontakte en ejendomsmægler for at få ejendommen værdisat.

 

Det samme bør gøres for at få påbegyndt en salgsproces, såfremt der er fast ejendom, som ingen af jer skal beholde efter skilsmissen. Skilsmissebodelingen kan ikke afsluttes inden et eventuelt salg er gennemført, og det kan derfor være en god ide at påbegynde hussalget hurtigt.