Der er ikke et lovmæssigt krav om skriftlige bindende aftaler om samvær i forbindelse med en skilsmisse, hvis blot I er enige om, hvordan samværet med børnene skal ske, hvor barnet skal bo osv. Vi vil dog alligevel anbefale, at I skriver de skilsmisseaftaler ned, som I bliver enige om, så der ikke kan opstå unødvendig tvivl om det aftale. Der skal naturligvis tages hensyn til børnenes alder. Børn over ca. 15 år kan i nogle tilfælde have fordel af, selv at kunne afgøre, hvor de vil være, hvornår. Dog skal der bemærkes, at det i langt de fleste tilfælde er en fordel for både børn og voksne med nogle grundlæggende aftaler, så alle har noget at forholde sig til.

 

Har I fælles forældremyndighed er det en god idé at aftale:

 

  • Hvor har børnene bopælsadresse.
  • Hvordan skal samværsordningen ske.
  • Hvilke beslutninger skal I træffe i fællesskab.
  • Hvordan skal ferier og helligdage fordeles.
  • Hvem skal betale for hvilke omkostninger, herunder også eventuel transport til og fra samværsforælderen.

 

Aftaler, såvel mundtlige som skrifte kan laves om, men forudsætningen for dette er, at det er børnenes behov der tages hensyn til, og ikke forældrenes.

 

Aftaler I selv har indgået er lige så bindende, som var de lavet af Statsforvaltningen.

 

Hvis I ikke kan blive enige.
Kan I ikke blive enige, er det Statsforvaltningen der hjælper med at finde en løsning. Først og fremmest får I børnesagkyndig vejledning og konfliktmægling, og I har mulighed for at fremlægge hver jeres synspunkter, I ønsker der skal ligge til grund for samværsordningen. Kan I stadigvæk ikke blive enige, så afgør Statsforvaltningen, ud fra den dialog der har været med jer, samtidig med at de har muligheden for at indhente oplysninger fra børnenes eventuelle institutioner og skoler. Inden en afgørelse bliver truffet, vil der ligeledes være en samtale med hvert barn. Der gælder ikke nogen egentlig aldersgrænse for, hvornår det enkelte barn er gammelt nok til en sådan snak, men grænsen ligger ved ca. 7 år.

 

I nogle tilfælde kan sagen afgøres i retten. Dette sker primært, hvis I heller ikke er enige om forældremyndighed og eller bopælsadresse.

 

Der er ikke længere noget der er den mest almindelige afgørelse, når Statsforvaltningen træffer afgørelse om samværsordning. Tidligere var det typiske, at samværsforælderen fik hver anden weekend og en dag i løbet af den uge, hvor samværsweekenden ikke ligger. Nu kan der også komme rene deleordninger på tale, såfremt forældrene bor i nærheden af hinanden, så børnene kan bibeholde deres normale hverdag, uanset hvilken forælder de er hos. Det mest almindelige er dog stadigvæk enten weekendsamvær, 10/4 eller 9/5.

 

Har man ikke haft samvær og deltaget i den daglige omsorg for barnet, i umiddelbar forlængelse af samlivsophævelsen, kan det være svært at få fastsat samvær.

 

Det er fortsat sådan, at bopælsforælderen sørger for afhentning hos samværsforælderen og samværsforælderen sørger for afhentning ved samværets start.

 

Hvis man ønsker samværsordningen ændret er det vigtigt at sige, at ændringen skal være til gavn for barnet, primært fordi der er sket forandrede forhold. Med andre ord er det ikke nemt at få ændret samværsordning, hvis det alene handler om, at man synes det kunne være rart at have børnene mere hos sig, eller synes børnene ville have godt af, at være mere hos samværsforælderen.

 

Hvis man ikke overholder de aftaler som statsforvaltningen har fastsat kan afgørelsen stadfæstes gennem fogedretten, dog bliver der også her taget hensyn til, at barnet ikke lider overlast.