Hvordan søger man om skilsmisse?

Der er mulighed for at ansøge om straks skilsmisse, hvilket vil sige, at hvis du og din partner er enige om, at I vil springe separationsperioden over, så kan I ansøge om skilsmisse med det samme. Det koster 420 kr. at blive skilt.

 

Hvis I ikke er enige om straks skilsmisse, skal I starte med 6 måneders separation. Først derefter kan der anmodes om skilsmisse.

 

Anmodningen om skilsmisse skal foretages digitalt via Statsforvaltningens hjemmeside. Du skal bruge din NemID. Har du ikke NemID kan du printe blanketten ud, udfylde den og sende den til Statsforvaltningen.

 

Det vil sige at tidsperspektivet ser således ud:

 

”Nu”: Anmodning om straks skilsmisse eller separation og evt. vilkårsforhandling i Statsforvaltningen.

Efter ½ år: Der kan ansøges om skilsmisse, såfremt I startede med separationsperioden.