Ved skilsmisse skal børn registreres med bopælsadresse hos den af jer, som barnet opholder sig mest hos. Deles samværet med børnene ligeligt mellem jer, kan I beslutte, hvor jeres børn skal have bopælsadresse.

 

Kan I ikke blive enige om bopælsadressen, forbliver bopælsadressen på jeres tidligere fælles adresse, såfremt en af jer bliver boende på denne adresse.

 

Fraflytter I begge denne adresse, bliver jeres børn registeret på noget der hedder ”Høj vejkode” i den nuværende bopælskommune, indtil der foreligger en beslutning om fremtidig bopælsadresse.

 

Børns bopælsadresse har ikke betydning i forhold til, hvilken samkvemsordning der aftales, hvem der har forældremyndigheden m.v. Søskende kan have forskellige bopælsadresser.

 

Post, sygesikringsbeviser m.v. udstedes og sendes til bopælsadressen, med mindre anden adresse er opgivet. Til offentlige instanser kan anden adresse ikke opgives.

 

Vær opmærksom på, at bopælsadressen kan have betydning i forhold til boligsikring, ligesom der gør sig nogle regler gældende omkring beslutninger i forhold til børnene. Se mere under “Hvem bestemmer hvad