Man har pligt til at forsørge børn, uanset om man bor sammen med barnet eller ej.

 

Har I fælles forældremyndighed, kan en af jer opfylde sin pligt til at forsørge barnet ved enten at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag eksempelvis, tøj, fritidsaktiviteter eller børnepasning, eller ved at betale børnebidrag til den anden forælder.

 

Grundlaget for om forsørgelsespligten er opfyldt ved betaling af sådanne udgifter, er hvor meget barnet opholder sig hos hver af jer, og hvilket beløb der eventuelt modtages i offentlige tilskud.

 

Der kan også træffes afgørelse om, at I har lige stor forsørgelsespligt, og at der derfor ikke skal betales børnebidrag, typisk såfremt I har delt samkvemsordningen ligeligt.

 

Hvis den ene af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt kan Statsforvaltningen bestemme, at den pågældende skal betale børnebidrag til den, hvor barnet har adresse.

 

Har du forældremyndigheden alene, kan Statsforvaltningen normalt bestemme, at den anden skal betale børnebidrag. Der er mulighed for at søge om normalbidrag samt ekstraordinært bidrag.

Artiklen er kun for medlemmer

Denne artikel er kun for medlemmer. Med et medlemskab hos Skilsmisseraad får du ikke bare adgang til resten af denne artikel, men til mere end 500 siders tekst, skilsmisseskabeloner, skilsmisseopgaver, podcast m.v.

Allerede medlem? Klik her