Børn- og ungeydelsen (børnepenge) er penge som alle forældre får fra det offentlige, uanset indkomst, fra barnet er 0 til 18 år. Børne- og ungeydelsen udbetales 4 gange årligt, i henholdsvis januar, april, juli og oktober. For at få udbetalt pengene skal nedenstående dog være opfyldt:

 

  • Den af jer der har forældremyndigheden, skal være fuldt skattepligtig i Danmark, hvilket som regel kræver bopæl i Danmark
  • Barnet skal bo i Danmark
  • Barnet må ikke være anbragt uden for hjemmet eller være forsørget af det offentlige

 

Der skal ikke betales skat af beløbet, og det tæller ikke med i indtægtsgrundlaget, når der bliver beregnet sociale ydelser eller uddannelsesstøtte.

 

Det er normalt barnets mor der får udbetalt børn- og ungeydelsen. Kun hvis kommunen skønner, at det vil være bedst for barnet, kan pengene blive udbetalt til barnet selv. Ønskes børne- og ungeydelsen udbetalt til andre, skal du søge om det i kommunen.

 

I følgende tilfælde udbetales børne- og ungeydelsen til andre end barnets mor:

Artiklen er kun for medlemmer

Denne artikel er kun for medlemmer. Med et medlemskab hos Skilsmisseraad får du ikke bare adgang til resten af denne artikel, men til mere end 500 siders tekst, skilsmisseskabeloner, skilsmisseopgaver, podcast m.v.

Allerede medlem? Klik her