Der er som udgangspunkt altid formuefællesskab / fælles eje i et ægteskab, og dette skal deles ved skilsmisse.

Fælles eje:

Fælles eje omhandler alle jeres aktiver, såfremt der ikke er indgået aftale om særeje. Fælles eje omhandler dog ikke hinandens gæld, det vil sige, at I ikke hæfter for hinandens gæld, heller ikke selv om gælden er stiftet under ægteskabet. Man hæfter for sin egen gæld og den eventuelle fælles gæld. For fælles gæld hæfter I begge fuldt ud, det vil sige at har den ene af jer ikke mulighed for at betale gælden, kan hele beløbet kræves til betaling hos den anden.

 

Hvis din ægtefælle ejer en virksomhed med gæld, kan virksomhedens kreditorer ikke tage dine ejendele som betaling.

 

Særeje og ægtepagt:

Særeje er aktiver, der er omtalt i en eventuel ægtepagt, eller eventuel arv eller gave. For at arv eller gave er særeje kræver det, at det er udtrykkeligt bestemt af vedkommende, som man har modtaget arven eller gaven af.

 

Man har ikke pr. automatik noget som særeje, og der skal med andre ord være foretaget en aktiv handling ved oprettelse af en ægtepagt, såfremt man naturligt kan tage noget med sig i forbindelse med en skilsmisse, uden at dele med ens ægtefælle.