Hvis I ikke kan blive enige om skilsmisseforholdene omkring børnene, så har I mulighed for at få hjælp enten til at opnå enighed, eller til at få fastlagt nogle gældende aftaler, så I kan få fastlagt nogle rammer om skilsmissen.

 

Det er forskellige instanser, der inddrages alt efter, hvad det er I ikke kan blive enige om.

 

Forældremyndighed og/eller bopælsadresse.
Kan I ikke blive enige om hvem, der skal have forældremyndigheden, eller om I skal have den sammen, eller kan I ikke blive enige om, hvor børnene skal have bopælsadresse, så er det retten der træffer afgørelse omkring disse forhold.

 

Samværsordning.
Kan I ikke blive enige om samværsordning så er det Statsforvaltningen der enten hjælper jer til at indgå et forlig, eller træffer afgørelse omkring samvær.

I tilfælde af, at I heller ikke er enige om forældremyndighed og bopælsadresse, kan Statsforvaltningen beslutte, at hele sagen afgøres i retten.