Siden 1. januar 2007 har ægtefæller retten til egne pensioner i forbindelse med en skilsmisse, såfremt pensionerne er rimelige og med mindre andet er aftalt på skrift.

 

Hvad rimelige kan fastsættes af Skifteretten. Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensionsordninger er rimelige. Ved vurderingen af om en pensionsordning er rimelig, lægges der vægt på, om indbetalinger til ordningen er sammenlignelige med, hvad der er sædvanligt for ens faggruppe.

 

Det vil sige, at alle typer pensioner, også rate- og kapitalpensioner, i forbindelse med en skilsmisse tilfalder den, der har tegnet dem.

 

Såfremt en ordning ikke er rimelig, skal den deles i forbindelse med skilsmissebodelingen.

Som medlem kan du læse meget mere de forskellige pensionsformer, deling af pensioner m.v.

Artiklen er kun for medlemmer

Denne artikel er kun for medlemmer. Med et medlemskab hos Skilsmisseraad får du ikke bare adgang til resten af denne artikel, men til mere end 500 siders tekst, skilsmisseskabeloner, skilsmisseopgaver, podcast m.v.

Allerede medlem? Klik her