Værdipapirer kan eksempelvis være aktier, obligationer og investeringsforeninger.

 

I forbindelse med en skilsmissebodeling fastsættes værdipapirernes værdi til en forsigtig handelspris ved salg over få måneder.

 

Denne fastsættelse kan med stor fordel ske via en tredjepart, en kompetent person der arbejder med værdipapirer. Såfremt I selv varetager skilsmissebodelingen kan I naturligvis også selv fastsætte handelsværdien, ud fra en fælles vurdering og accept af værdien.